روز
ساعت
دقیقه
ثانیه

3nd Digital Marketing Conference

27 Sep 2018

About this Conference

Digital Marketing

its all about social media and conferences.

its all about social media and conferences.

Speakers

Arash Behjo

Arash Behjo

CMO @ *780#

Mostafa Mirnouri

Mostafa Mirnouri

CMO @ Fidibo

Amin Samiei

Amin Samiei

CMO @ Snappfood

Milad Mojarad

Milad Mojarad

CMO @ Tiwall

Conference schedule

Thursday, 27 Sep 2018

#SessionSpeaker(s)TimeVenue
1OpeningArash Behjo 8:45Main Salon
2OpeningArash Behjo ٠٠ : ٩سالن دو
3آغاز به کار با WPMilad Mojarad ٠٠: ١١سالن سه
4پذیراییاسمیت روت ٠٠: ١٤سالن چهار
5توسعه افزونه هاکوبی بال ٠٠: ١٥سالن پنج
6شخصی سازیManuela Melinescue ٠٠: ١٦سالن شش
7ویرایش قالب هاAmin Samiei ٠٠: ١٧سالن هفت

Sponsors

Let's Join!

Gold Sponser

Gold Sponser

Newsletter